جاري التحميل

اخر الاخبار

ENS Rabat | Resultat Preselection FUE ; LP ; MASTER

user     10 Jul,2018         لا تعليق

 

LISTE DES CANDIDATS ADMIS A PASSER L’EPREUVE ECRITE:

Filière Universitaire d’Enseignement (FUE)  

 FUE-LEM(S1) , FUE-LEM(S3) , FUE-LEM(S5) , FUE-FMEF(S1) , FUE-SMPC(S1) , FUE-SVT(S1)

FUE-ARABE(S1) , FUE-TESOL(S5) , FUE-TMW(S5) , FUE-HG(S5) , FUE-PC(S5)

Licences Professionnelles (LP)

 LP-CIGP(S5) , LP-TPE(S5) LP-LEA(S5)

Masters(M) et Masters Specialisés(MS)

 Master-FCPQ , Master-VARENAVE , Master-Arabe 

Attention: 

Les dossiers de candidatures doivent être remis le jour de l’épreuve écrite
dossiers de candidatures

مواضيع متعلقة

رأيك